Chun spéis a chlárú sna ranganna ag tosú go luath in 2022, seol ríomhphost chuig hidigital@activeirl.ie nó glaoigh ar uimhir shaorghlao 1800 203030.

Má oibríonn tú le heagraíocht a thacaíonn le daoine breacaosta agus más mian leat freastal ar ‘cuir oiliúint ar scileanna digiteacha an oiliúnóra’ de chuid ALONE, cláraigh do spéis le ALONE anseo nó déan teagmháil le digitalskills@alone.ie

Seolfar do thuairimí agus do cheisteanna chuig Vodafone Ireland Foundation.
Ní dhéanfaidh Vodafone Ireland Foundation rochtain ná athbhreithniú ar do mhodúl oiliúna atá á óstáil ag ár gcomhpháirtí oiliúna, EDG Media.

Ná tabhair aon fhaisnéis phearsanta ná aitheantóirí le fios, ar nós do chód oiliúna sa bhosca tuairimí a chuirtear ar fáil.